Terminos y condiciones

Servicio de Alojamiento


La Bolsa de Alojamiento de la Universidad Pública de Navarra ofrece información y asesoramiento sobre las distintas modalidades de alojamiento para estudiantes.
Si usted es propietario y está interesado en que su piso aparezca en esta oferta tiene que ponerse en contacto con la Oficina de Información al Estudiante.
La función de la bolsa de alojamiento es exclusivamente informativa, en ningún caso se realiza ninguna labor de intermediación ni la Universidad Pública de Navarra asume ningún tipo de responsabilidad inmobiliaria.

Egoitza Poltsa


Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Egoitza Poltsak informazioa eta aholkuak ematen ditu ikasleek ostatua hartzeko dauzkaten moduei buruz.
Zu jabea bazara eta zure pisua eskaintza honetan agertzea nahi baldin baduzu, Ikasleentzako Argibide Bulegoarekin harremanean jarri.
Egoitza poltsaren eginkizun bakarra informazioa ematea da, inolaz ere ez da bitartekari lana egiten, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak ez du gai horri buruzko inolako erantzukizunik hartzen bere gain.